Public Service

Føler du dig krænket? Er hverdagen svær at overkomme? Har du oplevet noget, andre skal delagtiggøres i? Føler du, at din stemme ikke bliver hørt? Er naboen dåm? Eller trænger du bare til et kram? Draconis tager stafetten op og ser, om der kan findes en løsning…